Hindamisjuhend

Tallinna Nõmme Põhikooli hindamisjuhend asub SIIN

Õpilaste hindeline ja kujundav hindamine on reguleeritud Tallinna Nõmme Põhikooli õppekavas.

Hinde ja hinnangu vaidlustamise avaldus vastavalt korrale asub siin .