Järelvalve

PGS § 84 kohaselt teostas kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri ülesandel Harjumaa maavanem. Viimati toimus riiklik järelvalve 25.11. – 06.12.2002.a. vastavalt Harju maavanema 04.09.2002.a. korraldusele nr 1808-k. (Tallinna Nõmme Põhikooli riikliku järelvalve akt, 27.12.2002).

Korraline järelevalve toimus 28.04 – 4.05.2014. Õiend järelevalve kohta asub SIIN .

Alates 01.09.2017 teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve