Hoolekogu

Tallinna Nõmme Põhikooli hoolekogu on kinnitatud HA kk T-7-1/22/438, 01.11.2022

Ha käskkiri asub siin

2021-22 hoolekogu koosseis on:

Tõnis Pärn (esimees), lapsevanem
Karin Millermann, lapsevanem
Heidi Christal Õunap, lapsevanem
Kristjan Lavin, lapsevanem
Keiti Luup (8c), õpilaste esindaja
Kaie Metsallik, õpetajate esindaja
Andra Roosa, Nõmme LOV esindaja

Hoolekogu üldmeil: hoolekogu@nommepk.tln.edu.ee

Hoolekogu koosolekute protokollid: 10.11.2021, 25.08.21, 16.12.21