Hoolekogu

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll -  7. oktoober 2020 asub siin

Tallinna Nõmme Põhikooli hoolekogu on kinnitatud HA kk 

Ha käskkiri asub

2021-22 hoolekogu koosseis on:

Tõnis Pärn (esimees), lapsevanem
Karin Millermann, lapsevanem
Heidi Christal Õunap, lapsevanem
Anton Klink, lapsevanem
Keiti Luup (7c), õpilaste esindaja
Berit Väli, õpetajate esindaja
Andra Roosa, Nõmme LOV esindaja

Hoolekogu üldmeil: hoolekogu@nommepk.tln.edu.ee

Hoolekogu koosolekute protokollid: 10.11.2021, 25.08.21, 16.12.21