Eelkool

Eelkooli info:
Alates 11.jaanuarist 2023-10.maini 2023 kl 13.30-15.00 toimuvad Tallinna Nõmme
Põhikoolis eelkooli tunnid. Eelkool hakkab toimuma kolmapäeviti 13.30-15.00

Koolivaheaegadel: 01.03.23 ja 26.04.23 eelkooli tunde ei toimu.
Eelkooli õpetajad on Kaie Metsallik ja Hele Tellas. Tallinna Haridusameti poolt kehtestatud eelkooli tasu on 20.- eurot kuus.
Õppetöö toimub õppematerjalidega, mille saavad eelkooli õpilased Nõmme Põhikoolist.
Eelkoolis koduseid töid ei jäeta, aga harjutuslehe võib kodus lõpetada, kui tunnis jäi pooleli (see on väga soovitatav).
Palun lapsel kaasa võtta: 2 teritatud harilikku pliiatsit, kustukumm ja värvipliiatsid, kogujaga teritaja ja vahetusjalatsid.
Kooli võib kaasa võtta väikse veepudeli ja suupiste ( puuvili, võileib) – seda juhul, kui laps
vajab.
Lapsevanemale:
Koolikoha avaldus palun teha Tallinna Haridusametile : Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras
õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel
arvestatakse vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on
õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise
aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada Tallinna Haridusametile
1. – 15. märtsini.
Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele
valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti arvestatakse võimalusel
lapsevanema soove lapse kooli valikul.
Taotlust võib esitada alates 1. märtsist:
 eKooli kaudu  NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist
 Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 08.15-17.45, T- N: 08.15-16.45, R: 08.15-15.45
TÄPSEM INFO: https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine