Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaan vastab VV määrusele 06.01.2011 nr 1,

Põhikooli Riiklik Õppekava

Täiendatud 04.09.2013

Õppeaine/klass 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Eesti keel 7 7 6 6 3 3 3 2 3/2
Kirjandus 2 2 2 2 2
Inglise keel (A-võõrkeel) 3 4 3 3 3 3 3
Vene keel (B-võõrkeel) 3 3 3 3
Matemaatika 3 4 5 5 5 5 5 4 4/5
Loodusõpetus 1 1 1 2 2 3 2
Geograafia 1 2 2
Bioloogia 1 2 2
Keemia 2 2
Füüsika 2 2
Ajalugu 2 2 2 2 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1
Ühiskonnaõpetus 1 2
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kunst 2 2 2 1 2 1 1 1 1
Tööõpetus 1 2 1
Käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus 1 2 2 2 2 1
Kehaline kasvatus 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Rütmika 1 1 1
Valikaine: kunst/majandusõpe/sotsiaalsed oskused 1 1 1 1 1 1 1 1
Kokku 20 23 25 25 28 30 30 32 32