Statistika

Nõmme Põhikooli lõpetajate edasiõppimine 1996-2021 asub tabelina SIIN

PISA

2018: Nõmme Põhikooli võrdlusgraafikud Harjumaa, kogu Eesti ja OECD koolide (206 kooli Eestist) keskmiste tulemustega HTML formaadis saab küsida kooli kantseleist. Nõmme Põhikool vs MAAILM” ;)  kooli tulemuste võrdlus riikide keskmistega asub SIIN

2015: Nõmme Põhikooli võrdlusgraafikud Harjumaa, kogu Eesti ja OECD koolide (206 kooli Eestist) keskmiste tulemustega asub siin: PISA 2015 tagasiside_NPK. “Nõmme Põhikool vs MAAILM” ;)  kooli tulemuste võrdlus riikide keskmistega asub SIIN

2012: Nõmme Põhikooli võrdlusgraafikud Harjumaa, kogu Eesti ja OECD koolide (üle 200 kooli) keskmiste tulemustega asub PISA graafikud_ 2012 ja tulemuste kirjeldused siin. “Nõmme Põhikool vs MAAILM” ;)  kooli tulemuste võrdlus riikide keskmistega asub SIIN.

2015. aasta matemaatika lõpueksami tulemused SIIN

TASEMETÖÖD 2019