Vabad töökohad

Otsime

KEEMIAÕPETAJAT

FÜÜSIKAÕPETAJAT

Oled sobiv kandidaat, kui omad erialast haridust, oled lapsesõbralik, hea suhtleja ja
empaatiline, koostöine ning rõõmsameelne inimene.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
sooviavaldus ja elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid,
mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid saada hiljemalt 10.06.2022 e-aadressile ardi.paul@nommepk.edu.ee
Täpsema info saamiseks võta ühendust õppejuht Marge Tamkiviga
marge.tamkivi@nommepk.edu.ee või 56917708

OTSIME LOGOPEEDI

Võimalus koheselt tööle asuda!

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

sooviavaldus ja elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

epostiga: direktor@nommepk.tln.edu.ee