MTÜ

2007. aasta detsembris loodi lastevanemate initsiatiivil mittetulundusühing MTÜ Nõmme Põhikooli Arenguselts. Arenguselts on seadnud oma eesmärgiks toetada ja teostada erinevaid koolitus-ja haridusprojekte, aidata kaasa haridus-, kultuuri-ja sporditegevuse korraldamisele Nõmme Põhikoolis. Proovime leida lisaks kooli linna- ja riigipoolsele rahastamisele vahendeid läbi erinevate projektide, toetuste, fondide ja tulundusürituste. Lapsevanemal on võimalus osaleda vabatahtlikuna mõne huvitava projekti juures või toetada meie tegemisi  rahaliselt.

MTÜ Nõmme Põhikooli Arenguseltsi a/a number LHV pangas on EE697700771001860837