Eksamid ja tasemetööd

 

Põhikooli lõpueksamite  2019 ajad: 

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Tasemetööde 2018/19 õppeaasta ajad:

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.