Tundide ajad

Tundide ajad alates 01.04.2019

1. 08.20 – 09.05
2. 09.15 – 10.00
3. 10.15 – 11.00
4. 11.15 – 12.00
5. 12.15 – 13.00
6. 13.15 – 14.00
7. 14.10 – 14.55 (II-IX klassid) 14.20 – 15.05 (I klassid)
8. 15.00 – 15.45 (II-IX klassid) 15.15 – 16.00 (I klassid)

Esimeste klasside söögivahetund kell 14.00

Igal järgneval veerandil vahetame klasside söögivahetunnid vastavalt tunniplaanile jm koolikorralduslikele vajadustele.