COVID-19

Tallinna Nõmme Põhikoolis alustame kooliaastat vastavalt COVID-19 tõkestamise plaanile Meil kõigil on kindlasti hea meel, et saame seda alustada tavaõppena koolimajas, kuid samas pole COVID kahjuks kuskile kadunud ning seetõttu võib algaval õppeaastal ette tulla ka ootamatusi ja vajadust õppetööd korrigeerida.

Oleme vastavalt riigi ja koolipidaja soovitustele välja töötanud COVID tõkestamise plaani. Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse.

 

Täielik tõkestamise plaan asub SIIN

Distantsõppe korraldamise kord asub SIIN

UUS! Videotunni kodukord asub SIIN

HTM distantsõppe korraldamise juhis SIIN

Kõige olulisem on aga ennetustöö ja palun arvestada järgmisega:

1. Jäta kooli tulemata kui oled haigestunud, konsulteeri perearstiga, õpilane naaseb kooli, kui perearst on andnud selleks loa.

2. Palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne on piisavaks puudumise põhjuseks.

3. Võimalusel kasuta kooli tulemiseks isiklikku transporti. Ühistransporti kasutades on soovitatav kasutada maski.

4. Koolimajja sisenemisel ja väljumisel desinfitseeri käsi. Silmi, nina ja suud katsu vaid puhaste pestud kätega.

5. Väga oluline on käte pesemine vee ja seebiga. Lihtne reegel hea tervise tagamiseks! Koolis on ka desinfitseerivad vahendid, kuid igal õpilasel võiks kotis olla ka enda desinfitseeriv vahend käte puhastamiseks.

6. Enne koolilõuna söömist on kohustus kõigil õpilastel käsi soojavee ja seebiga korralikult pesta.

7. Koolis on õppetöö ajal reisimine keelatud. Kui lähete vaheajal reisile, siis reisilt naastes toimub õppimine 2 nädala jooksul kodus e-Kooli vahendusel.

8. COVID viirusnakkuse korral peres või sinu lähikontaktsete hulgas jää isolatsiooni. Sel ajal järgi hoolikalt eKooli ning hoia ennast õppimisega iseseisvalt järjel.

9. Enesetunde halvenedes koolipäeva jooksul pöördu kohe kooli medõe või õpetaja poole.

10. Vastavalt uuringutele levib COVID lapselt lapsele ja lapselt täiskasvanule oluliselt harvem kui täiskasvanult täiskasvanule. Sellega seoses palume lapsevanematel oma lapsi kooli tuues või vastu tulles koolimajja mitte siseneda. Saame kindlasti kenasti hakkama, kui toote oma lapse koolimajani.

Erandiks on 1. klassid, kelle vanematel on lubatud hommikul laps koolimajja sisse tuua ja pärast tunde koolimajja järele tulla.

Erandiks on ka juhud, kui õpetaja või koolitöötaja kutsub teid koolimajja (arenguvestlused, kohtumised jm).

11. Haigusjuhtudel rakendatakse Terviseameti ja Haridus-ja teadusministeeriumi juhiseid ning Tallinna Nõmme Põhikooli COVID-19 tõkestamise plaani, mille aluseks on Tallinna Haridusameti poolt koostatud näidiskava. Dokument on leitav kooli kodulehelt alates septembrist.

See, kui hästi me ebatavaliste oludega kooliaasta jooksul toime tuleme, sõltub meist kõigist – igast lapsest, igast õpetajast ja igast lapsevanemast.

Oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist. COVID viirusega seoses on palju erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi, aga arvestame kõigiga ja mõtleme nii enda kui teiste inimeste heaolule, saame kindlasti ka muutunud oludes kenasti hakkama.

Olge terved

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar