KIVA – kiusamisvaba kool

HEA TALLINNA NÕMME PÕHIKOOLI SÕBER!

Meie koolis rakendatakse KiVa programmi!

KiVa tähendab kiusamisvaba. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006-2009 välja töötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Praeguseks on KiVa kasutusel juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.KiVa programm:1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;

2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;

3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi kasutades on koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.

Kiva tiimi liikmed Meie koolis:

Tiimijuht Kaia Talve

Rene Kolon

Kaidi Kõiv

Johannes Vergi

Endrik Pikksaar

Marge Tamkivi

Ardi Paul

Julgustame küsimuste korral meie liikmetega ühendust võtma!

kiva.nommepk@gmail.com, tel. 59195873

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar