UUS! 15.05.2020 – õppeaasta lõpetamine

2019-2020. õppeaasta lõpp Tallinna Nõmme Põhikoolis

COVID-19 pandeemia näitab vaikselt taandumise märke ja kindlasti on selles suur osa teie ja laste eriolukorrast tulenevate käitumis- ja hügieenireeglite sihikindel järgimine. Tegemist on nähtamatu vaenlasega, kes väiksemagi tähelepanu hajumisel võib valusalt salvata ning sellepärast ei tohi valvsust kaotada ning püüame üheskoos teha kõik selleks, et hoida ennast ja teisi.
Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes õpperühmades õppetööd ja tegevust.
Tallinnas on kokku lepitud, et linna üldhariduskoolid on suletud regulaarseks õppetööks kuni 2019/2020 kooliaasta lõpuni (09.06.2020) ja jätkatakse distantsõppel. Kontaktõpe on üldhariduskoolides lubatud peale eriolukorra lõppemist eelkõige 9. kl lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele vaid juhul, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui ka õppijatele.
Lähtuvalt sellest oleme planeerinud ka õppetöö korralduse Tallinna Nõmme Põhikoolis  alates 15. maist kuni õppeaasta lõpuni. 14. maiks kaardistatakse ära aine- ja klassiõpetajate poolt need õpilased, kes ei ole saavutanud distantsõppel soovitud tulemusi (eelkõige 9. kl) ja vajaksid õppeaasta lõpus kontaktõpet. Koostöös tugispetsialistidega otsustakse iga juhtumi korral õppetöö edasine korraldus ja võimalusel kasutatakse ka õpetamist ja õppimist distantsilt. Kui peaks osutuma möödapääsmatuks õpilase kooli kutsumine individuaalseks nõustamiseks või tööks väikeses rühmas, siis toimub see rangelt kokkuleppel õpetaja-õpilane-lapsevanem-tugispetsialist ning kindla graafiku järgi.

Kindlasti ei tohi kooli tulla haigusnähtudega õppijad, õpetajad ega töötajad. Sellisel juhul on koolijuhil õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kontaktõppe korral tuleb kooli ruumides viibida nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. Igasuguste tegevuste korral, sh liikumisel koolimajja, koolis ja pärast kooli peame järgima 2+2 reeglit, minimeerima riskirühmadesse kuuluvate isikute kokkupuutumist õpilaste ja teiste koolipere liikmetega, hoidma lähikontaktide arvu võimalikult väiksena, kasutama ainult isiklikke õppevahendeid, vältima igasugust kehalist kontakti ja jätkama loomulikult käte nõuetekohast pesemist või desinfitseerimist. Tellitud toidupakkide jagamine toimub kolmapäeviti kuni 3.06 kl 11-12 kooli tagahoovipoolsest uksest.

Kool jätkab Terviseameti poolt kehtestatud nõuete täitmist, mis puudutab pindade ja ruumide puhtuse tagamist. HTM ei sea kohustuseks maskide kandmist siseruumides, aga Tallinnas tuleb õpetajale tagada IKV kasutamine, kui konsultatsiooni antakse rohkem kui ühele õpilasele.

Õppeaasta viimane hoolekogu toimub veebi vahendusel 20. mail. III trimestri ja aastahinded pannakse välja 29. maiks. 1.-5. juunini toimub võimalikult ekraanivaba projektinädal, mille sisustaksid klassijuhatajad, aineõetajad ja õpilasesindus.

5. juunil toimub õppenõukogu 1.-8. klasside üleviimiseks ja täiendavate õppetööde määramiseks. 8.- 9. juunil toimuvad õppeaasta lõpetamised. 9. klasside lõpetamine toimub 12. juunil  ja täpsem info selle kohta saadetakse kõikidele asjaosalistele. Kuna olukorrad on muutuvad ja esialgsed plaanid ei pruugi realiseeruda, siis ei toimu traditsioonilisi pidulikke aktusi ning ürituse täpsema korralduse saadame juunikuu alguses.

Lugupidamisega

Tallinna Nõmme Põhikooli juhtkond

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust!

oppeala@nomepk.tln.edu.ee

direktor@nommepk.tln.edu.ee

nommepk@nommepk.tln.edu.ee

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar