Teadaanne! Täiend.27.03.

Anname teada, et 24.märtsil  pikendati ametlikult koduõppe perioodi.

Koolid jäävad tõenäoliselt suletuks kuni aprillikuu lõpuni. Anname siiski iga kahe nädala tagant teada, mis seis on.

Samuti ei korraldata ühtegi eksamit ega tasemetööd vähemalt 1.maini.

Loodame, et teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodusolemine ning õppimiseks vajalikud seadmed (digiseade ekraani ja klaviatuuriga ning internetiühendus). Õpetajad saadavad vajalikku õppeinfot vastavalt tunniplaanile e-kooli vahendusel.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta homme koju kaasa oma koolis olevad õppematerjalid (õpikud, töövihikud jne). Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult koristada.

Meie koolis ei ole registeeritud ühtegi koroona viiruse juhtu, tegutseme ennetuse põhimõttel ja oma kogukonda säästes.

Rohkem infot/näpunäited distantsõppe kohta saab lehelt https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

Vaata ka Haridusministri 24. 03 pöördumist https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat.

Koolipsühholoogid 

Kooli psühholoogid on valmis lapsevanemaid ja lapsi antud perioodil nõustama ja toetama, selleks võtke palun ühendust Meie psühholoogidega ja leppige aeg kokku. Psühholoogid on valmis tegema nõustamisi video,- telefoni- või emaili teel.

Rene Kolon

rene.kolon@gmail.com

tel: 58557925

Kaidi Kõiv

kaidikoiv@gmail.com

Teadaanne

Kuna riigis kehtiva eriolukorra ajal on keelatud kogunemised, siis sellest tulenevalt edastame järgneva informatsiooni:

1. Esmaspäevast reedeni on Tallinna Nõmme Põhikooli territoorium avatud kell 9:00-13:00. Territooriumile sisenemine ainult läbi jalgvärava. (NB! AINULT KOOLI TÖÖTAJATELE). Teistel kellaaegadel ja nädalavahetustel on koolimaja ja kooli territoorium suletud.

2. Kooli territooriumil on keelatud kogunemised ja tegevused (sh sportlikud tegevused, mängud jms).

3. Kooliaia lõhkumine ja ilma loata territooriumile sisenemine on kuritegu. Valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku tungimise või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseadusliku täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. (§ 266. Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine. Karistusseadustik) Sedasi loodame vähendada võimalikku viiruse levimist. Mõtleme kooli kollektiivi, õpilaste ja nende perekondade ning ümbruskonna elanike tervise peale. Loodame mõistvat suhtumist praegusel raskel ajal ning soovime, et kõik oleksid terved.

Lugupidamisega Tallinna Nõmme Põhikooli juhtkond

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust!

oppeala@nomepk.tln.edu.ee

direktor@nommepk.tln.edu.ee

nommepk@nommepk.tln.edu.ee

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar