Distantsõpe 16.-29. märts 2020

 Alates 16.03.2020 toimub Tallinna Nõmme Põhikoolis  distantsõpe e-kooli kaudu.

  • Distantsõpe on õpetajate antud ülesannete lahendamine lähtuvalt tunniplaanist.
  • Aineõpetajad annavad igapäevaselt e-kooli kaudu teada, kuidas toimub õppetöö.
  • Õpilasel jälgida tunnikirjeldusi ja kodutöid ning sooritada need vastavalt aineõpetaja juhistele.
  • Õpetajatel on õigus ülesannete tegemist kontrollida ja vajadusel hinnata.
  • Lapsevanematel palun jälgida, et õpilane osaleb õppeprotsessis. Juhul, kui laps haigestub, palun lapsevanemal sellest informeerida klassijuhatajat.

Distantsõppe ajal on võimalik laenutada koolist arvuteid, selleks võtta ühendust oppeala@nommpk.tln.edu.ee või klassijuhatajaga.

Info vahetamine toimub alljärgnevalt:

õpetajatega: e-kooli, õpetajate meililisti, kooli kodulehe ja õpetajate FB grupi kaudu

õpilastega ja lapsevanematega: e-kooli, kooli kodulehe ja kooli FB kodulehe kaudu

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar