Õppetöö korraldus kuni 25.01.2021

INFO ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE

Õppetöö korraldus kuni 25. jaanuarini 2021

Enne 25. jaanuari saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klass, 9. ja 12. klass. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad lisaks nimetatud klassidele viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 5.-8. klassid  on kuni 25. jaanuarini 2021 distantsõppel.

https://www.hm.ee/et/uudised/harjumaal-ja-ida-virumaal-taastub-kontaktope-leevenevad-piirangud-huvitegevusele

Maski tuleb kanda õigesti. Selleks saadetud juhend:
Maski kandmise juures on oluline teada, kuidas mask toimib. Seda teadmist jagada koolipersonali ja ka õpilastega.
Klipid on leitavad Tallinna lehelt:
https://www.tallinn.ee/Koroona-tokestamine

Sellised need on:
1) Õppevideo “Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti”
https://www.youtube.com/watch?v=SpJRRHtoMWc&feature=emb_title

Vabariigi valitsuse määrusest tulenevalt on kuni 17. jaanuarini

keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus,

täienduskoolitus ja -õpe.

Haigestunud õpilasest palun vanematel kindlasti teavitada klassijuhatajat võimalikult kiiresti.

Arvuteid on vanemate allkirja vastu võimalik koolist laenutada esmaspäeval, eelnevalt kokku leppides meili kaudu nommepk@nommepk.tln.edu.ee või tel

6723 933

Head paremat aastat!

Püsige terved!

 

Rohkem infot

[1] https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf

[2]https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf

[3] https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv

[4] https://www.hm.ee/et/koroona

[5] https://harno.ee/et/distantsope

[6] https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

[7] https://www.kriis.ee/et

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar