Arengukava

Tallinna Nõmme Põhikooli arengukava 2017-2021 on kinnitatud Tallinna HA 06.12.2016 kk  nr 1.-2/732

TNPK_arengukava 2017-2021