Vabad töökohad

Otsime logopeedi

Võimalus koheselt tööle asuda!

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

sooviavaldus ja elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

epostiga: direktor@nommepk.tln.edu.ee